Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Lägenhetsbrand
2007-01-31 (01:45)
Murbergsvägen, Härnösand
Lägenhetsinnehavare som känt röklukt. Vid framkomst så kan räddningtjänsten inte känna nån röklukt. Efter samtal med lägenhetsinnehavaren återgår styrkan till station.