Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2007-01-08 (13:40)
E4 Söder om Bye rast, Härnösand
Personbil som voltat, två personer tagit sig ut ur bilen själva.