Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Traktorbrand
2007-01-15 (17:54)
Gamla Kramforsfabriken
Traktorbrand vid Kramfors industriområde, deltidskåren från Nyland fick ta hand om detta larm eftersom Kramforsstyrkan var på väg till trafikolyckan norr om Höga Kusten bron.