Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Traktorolycka
2007-01-14 (15:53)
Östanvik Gussjö, Härnösand
En traktors som glidit ner i en bäck och vält. Inga person skador, olja från traktor togs om hand av rtj.