Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utsläpp farligt ämne
2007-01-08 (04:13)
Norrgällsta-Docksta, Kramfors
Sandbil som tappade sitt släp varvid ett hydrauloljeläckage uppstod.