Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utsläpp farligt ämne
2006-04-28 (10:57)
OKQ8, Älandsbro
Ett mindre dieselutsläpp på ca 20 liter på OK/Q8 i Älandsbro, en person som tankade glömde ta bort slangen från bilen vid avfärd.