Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Vattenskada
2007-01-30 (18:35)
Lievägen, Härnösand
Läckande vattenrör som fyllt ett antal rum i källaren. Räddningtjänstens uppgift blev att med vattendammsugare suga upp vattnet. Ingen större materiell skada skedd.