Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Bilbrand
2008-06-30 (18:31)
Simhallsparkeringen, Härnösand
Ryker från en bil, inga öppna lågor vid larmtillfället.