Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i det fria
2007-08-29 (08:47)
Häggsjö, Härnösand
Inringt av en pilot som sett en kraftig brasa inne i skogen, inget stort brandområde men kraftiga lågor.