Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-29 (12:10)
Hospitalsgatan, Härnösand
Automatiskt brandlarm från Södergården.