Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-29 (13:27)
Kungsgatan, Kramfors
Automatiskt brandlarm från Gudmundråskolan efter att någon tryckt in en larmknapp.