Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2007-08-22 (20:39)
Storgatan, Sollefteå
Rökutveckling som orsakades av en torrkokning, en person som påträffades i lägenheten fördes till sjukhus.