Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2007-08-22 (22:22)
Nyland Långsele, Sollefteå
Larm om en brand på vinden i Långsele gamla skola. Vid räddningstjänstens framkomst var det öppna lågor på ungefär halva delen av det 250 m2 stora vindsutrymmet. Rökdykare sattes snabbt in som slog ner lågorna med vatten. Efter detta så genomsöktes hela utrymmet med värmekamera för att hitta glödhärdar i och under isoleringen i bjälklaget. En stor del av isoleringen lämpades även ut på gården. Två man ur räddningsstyrkan stannade kvar på platsen under natten för efterbevakning.