Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-23 (08:25)
Slåttervägen, Härnösand
Automatlarm från Bondsjöhöjdens skola.