Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-29 (21:12)
Långgatan, Sollefteå
Automatiskt brandlarm från Hetvattencentralen.