Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2007-09-07 (00:23)
Tjäll, Sollefteå
Brand i ett gammalt bostadshus som nu används som förråds- och verkstadslokal. Byggnaden var övertänd vid räddningstjänstens framkomst och därför blev inriktningen att förhindra brandspridning till ett stort stall som står alldeles intill byggnaden som brinner. Personal från räddningstjänsten blev kvar på platsen under hela natten och delar av fredagen för bevakning och eftersläckning.