Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2007-08-11 (22:05)
Skedom, Sollefteå
Luktar bränt efter ett åsknedslag i telefonen, orolig att det pyr i väggen.