Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2007-08-12 (01:18)
Remslevallen, Sollefteå
En brand i en förrådsbyggnad vid fotbollsplanen på Remsle i Sollefteå utbröt på natten mot söndag vid halv tvåtiden. Byggnaden var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen men branden kunde snabbt släckas av brandmännen.
Orsaken till branden är okänd, men ett kraftigt åskväder drog förbi några timmar innan branden och kan ha varit orsaken.