Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-12 (23:30)
Rosenbäcksallén, Härnösand
Automatiskt brandlarm från Gerestaskolan.