Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-13 (08:33)
Södra vägen, Härnösand
Automatiskt brandlarm från Härnösands sjukhus.