Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-14 (10:30)
KA5-området, Härnösand
Automatiskt brandlarm från Landsarkivet.