Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-15 (10:07)
Ringvägen, Kramfors
Automatlarm från Ådalsskolan orsakat av hantverkare.