Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utsläpp farligt ämne
2007-08-16 (11:56)
E4, Älandsbro
En tankbil som läkt ut Tallolja. Tankbilen fick däck explosion och av trycket öppnades en ventil så att tallolja rann ut på vägbanan, föraren kunde stänga ventilen och räddningstjänsten sanerade vägbanan. Vägverket skulle sanda aktuell sträcka, för det blev halt på vägbanan av talloljan.