Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Bilbrand
2007-08-19 (22:45)
Helgumsbodarna, Sollefteå
Bilen övertänd vid framkomst. Inga personskador eller spridningsrisk.