Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2007-08-05 (07:20)
Rådom, Sollefteå
Automatiskt brandlarm från Rådomsgården. Orsak till larmet kunde inte fastställas.