Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i det fria
2007-08-08 (10:51)
Sälsten, Härnösand
Larm inringt direkt till räddningstjänsten angående brinnande timmerstockar.