Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utsläpp farligt ämne
2007-07-30 (16:38)
E 4 norr om Höga kusten-bron, Kramfors
Läckage av diesel från en lastbil.