Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2008-06-18 (16:09)
Myckelby, Kramfors
Mitt under släckningsarbetet vid Hovsgård i Prästmon så fick räddningstjänsten avdela delar av styrkan för att ta om han om en brand i ett större växthus. Inledningsvis fanns risk för spridning till skog som fanns i direkt närhet till det brandskadade växthuset.