Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2008-05-30 (11:19)
Nybrogatan, Härnösand
Automatlarm från Loomis uppräkningscentral.