Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Skogsbrand
2008-06-01 (18:45)
Svanö, Kramfors
Brand i det fria på norra sidan av Svanö, brandens storlek uppgick till cirka 80 kvadratmeter och mestadels var det mossa och rötter som brann. Branden spred sig snabbt då det blåste friskt på platsen men efter 1½ timme kunde räddningstjänsten lämna platsen.