Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i det fria
2008-06-02 (09:26)
Vårdkasen, Härnösand
Mindre område på cirka 100 kvadratmeter med fristående träd som snabbt kunde släckas.