Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2009-05-30 (15:37)
Fjällvägen, Kramfors
Undersökning, inringaren känner brandrök i byggnaden.