Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2009-05-31 (10:10)
Idrottsvägen, Mjällom
Befarad brand i ett pannrum tillhörande en villa på Idrottsvägen i Mjällom. Visade sig senare vara vattenånga från ett trasigt rör i värmepannan.