Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2008-06-11 (18:39)
Skeppsbron, Härnösand
Röklukt från ett hissrum, misstanke om att det kan vara rökfyllt på vinden.

Vid framkomst visade det sig att röken kom från en felaktigt monterad motor. Röken ventilerades ut.