Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand utomhus
2008-06-06 (11:15)
Kullamark soptipp, Härnösand
Vattenspridare som bevattnar och folk uppfattar vattendimman som rök.