Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2008-06-12 (01:00)
Träteam, Kramfors industriområde
Automatlarm på Träteam som vid framkomst visade sig vara en brand i en bandsåg. Hela lokalen var rökfylld och rökdykare från Kramfors och Nyland sattes in och släckte elden. Därefter ventilerades hela lokalen ,en yta på ca 50x150 m ca 7500 kvadratmeter.