Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Oljesanering
2008-06-13 (14:54)
Sörviken, Nordingrå, Kramfors
En arbetsmaskin som vält och läker olja i närheten av en vattentäkt.