Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i kläder
2008-06-17 (14:27)
Nämdemansväg, Älandsbro
Larm: Brand i byggnad som visade sig vara en rullstolsbunden som rökt och tappat glöd med brand i kläderna som följd. Pat förd till S-vall sjukhus