Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Gräsbrand
2009-05-01 (15:53)
Vikengatan, Långsele, Sollefteå
Gräsbrand på cirka 60 kvadratmeter som börjat dra sig mot intilliggande skog.