Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Förmodad brand i byggnad
2009-05-02 (18:44)
Kackelabacken, Härnösand
Brand- /rökutveckling som visade sig komma från riseldning.