Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand ute
2009-05-04 (13:24)
Ramsele
Gräsbrand på cirka 30 m2 nedanför Bergvalls. Inga byggnader hotade.