Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Undersökning röklukt
2009-05-06 (23:25)
Djupövägen, Sollefteå
En boende i ett flerbostadshus tyckte att det luktade brandrök i trapphuset. Efter undersökning konstaterades att lukten kom utifrån.