Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand- rökutveckling
2009-05-08 (15:10)
Fjärrvärmeverket, Härnösand
Brand i en fliskross som var släckt vid framkomst.