Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand ute
2009-05-08 (18:57)
Fiskja, Kramfors
Brand i det fria, cirka 1,5 meter från ett garage och cirka 10 meter från boningshuset.