Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2009-05-09 (13:12)
Långsjön, Härnösand
Sommarstuga totalförstörd. Den närliggande stugan räddades tack vare en snabb insats, stugans läge till trots.