Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Djurräddning
2009-05-17 (03:37)
Hällgumsgatan, Kramfors
Ett djur har fastnat i ventilationen, räddningstjänsten hjälpte djuret ner med hjälp av en stege