Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i fordon
2009-05-18 (08:15)
E4, Härnösand
En lastbil började att brinna på E4:an i höjd med polishuset.