Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Skogsbrand
2009-05-25 (12:45)
Vitmyrberget, Sollefteå
Person som larmar om att han ser rök på håll från skogen kring Vitmyrberget. Efter undersökning så konstaterades dock att det inte var någon brand.