Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2009-05-26 (04:57)
Kommunparkeringen, Sollefteå
Brand i ett sopkärl stående inne i en mindre byggnad med toaletter i anslutning till Sollefteå stadspark. Kärlet hann släckas innan branden spridit sig till övriga byggnaden.