Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2009-05-27 (10:03)
Nygatan, Sollefteå
Automatiskt brandlarm från Textilia i Långsele